رقص و نقش

رقص و نقش

گم کرده ام تو را

دراز دفعتی!

دست‌‌های زندگی

Leave a reply:

Your email address will not be published.