چه دنیای عجیبی!

*
من درختای سبز رو می بینم، همینجور گلهای قرمز که پای اونها روئیدن.
من آسمان آبی رو می بینم و تکه ابرهای سفید که از این طرف آسمون تا اون طرف کشیده شدن.
و با خودم فکر میکنم که چقدر خوشبختی به من نزدیک است. کافیه دستم رو دراز کنم و اون رو در آغوش بگیرم.
من صدای پرنده ها را می شنوم انگار که دارند با هم آوازهای شاد می خونن و به خودم میگم که یعنی میشه تا آخر عمر این آرامش رو حس کنم ؟
بعد موج غم ها از راه می رسه، باد میزنه برگهای سبز رو به زمین می ریزه. گلها زرد و خشک میشن. تکه های سفید و کوچک ابر جای خودشون رو به ابرهای تیره و تار میدن. حتی پرنده ها هم رفتند و با خودم میگم که عمر روزهای خوب چقدر کوتاه بود. فکر کردن به خاطرات خوب فقط دردم رو بیشتر میکنه. دلم تنگ میشه برا هر چی که خوب بود. روزای خوب کجایید ؟

**
بارون میزنه با رعد و برق! همه جا تاریک و سیاه و ترسناک ه. هیچ جایی نیست که آدم بهش پناه ببره. می دوم دنبال یه سرپناه اما هیچ جایی نیست و بعد از خودم می پرسم چرا ؟ چی کار کردم که باید مستحق این عذاب باشم ؟ من که با همه مهربون بودم. من که به همه خوبی کردم. پس چرا اون همه آدم که موقع سختی دستشون رو گرفتم و مایه راحتی شون رو فراهم کردم الان تنهام گذاشتن ؟ نه! گریه نمیکنم. بیشتر عصبانی ام. آره عصبانی ام. به خودم میگم دیگه پشت دستمو داغ کنم که آدم خوبی باشم. منم یکی میشم مث اونا. آره مث اونا بودن که سخت نیس. فقط کافیه فکر خودت باشی. فقط کافیه از آدمهای اطرافت سوءاستفاده کنی …

***
بارون کم کم بند اومده. اما من خیسم و سردمه. آخه تمام شب زیر بارون بودم. حالا کمی افسرده هم هستم. صبح شده. خورشید داره توی آسمون بالا میاد و پرنده ها کم کم بیدار میشن. یه درخت خمیازه ای میکشه و چشمهاشو آروم آروم باز میکنه. برگهاشو تکون میده تا آب های روشون بریزه. قطره های آب زیر نور آفتاب می درخشند. به این فکر میکنم که دوباره داره همه چی رو به راه میشه. لذتی کوچک رو در اعماق وجودم حس میکنم که داره به سرعت رشد میکنه. بزودی تمام تنم گرم میشه و دوباره همون شور و شادی روز قبل. این بار اما عاقلترم؛ یک خونه می سازم برای روزهایی که تاریک و طوفانی ه و در رو باز میذارم که اگه شب زیر بارون و طوفان موند بتونه با من از بارون در امان باشه. من همون مهربون ِ احمقم و خوشحالم که جور دیگه ای نیستم.

Kenny G – What a Wonderful World
  • هامد ملک

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer