سایت در حال ارتقا یا به‌روزرسانی است.

روزنگاشت

لکه‌های خاکستری

از این روزهای تکراری، از این همه زنجیرهای پیوسته بیداری، خوردن، خوابیدن، حرف‌های تکراری، جاها و آدم‌های تکراری چه چیزی حاصل می‌شود؟‌ از شب‌هایی که

ادامه مطلب »

تردید؛ انتخاب؛ حرکت

گاهی تردید مثل خرچنگی با ناخن‌های تیز و تنی لزج می‌افتد به جان آدم، آن‌هم در دوراهی‌ها و گاه چندراهه‌هایی که پاهایت در انتخابشان سست

ادامه مطلب »

تیغ اوکام

در ادامه مکاشفات درباره اولویت‌هاو رسیدگی به آن‌ها، دیشب به سمیناری آنلاین درباره تبلیغات دعوت شده بودم و در آن شرکت کردم. حدود یک ساعت

ادامه مطلب »