سایت در حال ارتقا یا به‌روزرسانی است.

گفت‌وگو

آچارم کو؟

آیا برای هر سؤال که می‌پرسیم جواب قطعی می‌توان داد؟ این سؤالی بود که یکی از دوستانم در سلسله گفت‌وگوهایی که باهم داریم طرح کرده

ادامه مطلب »

در ستایش گفت و گوی

غورکردن در خود، رشد فردی و جوریدن احوالات خویش برای اصیل‌زیستن و صیقل‌دادن خود از زوايد آشکار و پنهان در این مدت خوب به‌کارم آمده

ادامه مطلب »