بهمن ۵, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به تماشای جشن بیکران

«منبع همه تصورات ما دو چیز است: خاطرات و شهود. اگر در خاطراتمان اسیر شویم، شهود را درنمی‌یابیم، حال‌آنکه درِ شهود همواره به سوی ما

ادامه مطلب »