آرمان

من دن کیشوتم را دوست دارم

از وقتی که یادداشت‌های روزانه را ازسر گرفته‌‌ام، و مخصوصا اینکه آن‌ها را هر روز منتشر می‌کنم، منتقد درونم اسمم را دن کیشوت گذاشته و

ادامه مطلب »