آزادی

نه سپیدم نه سیاه

هیچ راه دیگری ندارم جز به شنیدن، دیدن و بازگوکردن دوباره زندگی. زندگی گاهی سپید می‌شود گاهی سیاه. انسداد در میانه جریان تند خاموشی در

ادامه مطلب »
آزادی در قرنطینه

آزادی در قرنطینه

برنامه روزهایم در حال تغییر است. آزادی روزهای قرنطینه دارد تمام می‌شود. خنده‌دار است که آزادی و قرنطینه را کنار هم گذاشته‌ام!‌ ظاهرش غریب می‌نماید

ادامه مطلب »