آماتور

یک گزارش ساده

  گاهی حس می‌‌کنم بد نیست کمی از حال و روز خودم گزارش کنم/دهم! فارغ از اینکه خواندن این گزارش‌های مقطعی چه مزیتی بر کارهای

ادامه مطلب »