ابزار

شیر بی‌سر

باز هم خراب شد. شیر را می‌گویم. تا قبل از اینکه خراب شود حتی نمی‌دانستم اسمش چیست. گوگل به دادم رسید تا از بین انواع

ادامه مطلب »