الهه

آینده

آینده‌ای که به مشتریان وعده می‌دهند، چیزی شبیه به این است؟ این سوالی بود که از سرم گذشت. نشسته‌ام در دفتر املاک و منتظرم مالک

ادامه مطلب »