تسلیم

تسلیم یا انتخاب

«به‌عنوان یک انسان، عظمت ما در توانایی‌مان برای بازسازی جهان نیست؛ این توهم عصر اتمی است. بلکه در این است که می‌توانیم خودمان را از

ادامه مطلب »