تیغ اوکام

تیغ اوکام

در ادامه مکاشفات درباره اولویت‌هاو رسیدگی به آن‌ها، دیشب به سمیناری آنلاین درباره تبلیغات دعوت شده بودم و در آن شرکت کردم. حدود یک ساعت

ادامه مطلب »