جبر

جبر و انتخاب

هرگاه تشخیص دهیم وضعیتی در زندگی جبری است و بر ما تحمیل شده، می‌توانیم آگاهانه آن را انتخاب کنیم. وقتی انتخابش می‌کنیم، می‌شود اولویت زندگی‌مان.

ادامه مطلب »