حیرت

DNA و درماندگی توصیف زندگی

امروز روز جهانی DNA است! در زمان دانشجویی یا شاید هم چند سال بعد از تمام‌شدن درس زیست‌شناسی سلولی-مولکولی با گرایش میکروبیولوژی، یک روز برادرزاده‌ام

ادامه مطلب »