خاورمیانه

خاورمیانه

از کنار رزم‌گاه رد می‌شویم و مرکب ما هم کند می‌شود. مسافری که عقب نشسته است زنگ می‌زند به ۱۱۰:
«قربان اینجا کنار خیابان جنگ تن‌به‌تن است.»

ادامه مطلب »