خاکستری

لکه‌های خاکستری

از این روزهای تکراری، از این همه زنجیرهای پیوسته بیداری، خوردن، خوابیدن، حرف‌های تکراری، جاها و آدم‌های تکراری چه چیزی حاصل می‌شود؟‌ از شب‌هایی که

ادامه مطلب »

نه سپیدم نه سیاه

هیچ راه دیگری ندارم جز به شنیدن، دیدن و بازگوکردن دوباره زندگی. زندگی گاهی سپید می‌شود گاهی سیاه. انسداد در میانه جریان تند خاموشی در

ادامه مطلب »