خرده روایت

یک گزارش ساده

  گاهی حس می‌‌کنم بد نیست کمی از حال و روز خودم گزارش کنم/دهم! فارغ از اینکه خواندن این گزارش‌های مقطعی چه مزیتی بر کارهای

ادامه مطلب »

آواز فروش

گوجه‌سبزخورا، گوجه‌سبزشناسا نوبر بهاری، گوجه‌سبز شهریاری خوشمزه، خوش‌خوراک درجه یک! گوجه‌سبز ببر کیلو هفت‌ هزااار بیا مشتری (؟) کارتون هم داریما… از کودکی گوش‌دادن و

ادامه مطلب »