داستان کوتاه

چال پای انگشتانش

هر دو پایش را کرده بود توی یک لنگه کفش. آن هم کفش من. کفش سه‌فصل کوه‌پیمایی‌ام که به‌اندازه کافی جا برای پاهای ظریف و

ادامه مطلب »