دوراهی

تردید؛ انتخاب؛ حرکت

گاهی تردید مثل خرچنگی با ناخن‌های تیز و تنی لزج می‌افتد به جان آدم، آن‌هم در دوراهی‌ها و گاه چندراهه‌هایی که پاهایت در انتخابشان سست

ادامه مطلب »