رفیق

دایره گفت و شنود و گوی!

دیروز رفیق شفیقی پیام داد که امروز هم‌دیگر را ببینیم، گفتم حتما. قرار گذاشتیم و کافه‌ای رفتیم و گپ زدیم و بعد کمی قدم زدیم

ادامه مطلب »