زنجیر

اثر مودیلیانی نقاش

زنجیر را بباف و رها کن

مودیلیانی نقاش در نامه‌ای به اسکار گی‌لیا نوشته: «دوست عزیزم! من می‌نویسم تا خودم را بر تو نمایان سازم و خودم را نیز به خودم

ادامه مطلب »