شنیدن

دایره گفت و شنود و گوی!

دیروز رفیق شفیقی پیام داد که امروز هم‌دیگر را ببینیم، گفتم حتما. قرار گذاشتیم و کافه‌ای رفتیم و گپ زدیم و بعد کمی قدم زدیم

ادامه مطلب »

روایت این روزها

تو بخوان شعر، تو بخوان رویا و وهم سرگردان، اما من نه می‌خوانم و نه نامی برایش می‌گذارم. من «آن» را زندگی می‌کنم و در این زیستنِ مدام از حضیض به اوج در سفرم.

ادامه مطلب »