شیر آب

شیر بی‌سر

باز هم خراب شد. شیر را می‌گویم. تا قبل از اینکه خراب شود حتی نمی‌دانستم اسمش چیست. گوگل به دادم رسید تا از بین انواع

ادامه مطلب »