عمیق

آبی عمیق اقیانوس

چند روزی‌است که انرژی روانی‌ام بسیار پایین است. تا حد خودتخریبی هم رسیدم و دادگاه محاکمات بی‌پایان و خردکننده درونی مدام برقرار بود یا هنوز

ادامه مطلب »