ماراتن

فقط برای آنکه بماند…

  خویشتن هر آن چیزی است که ما آن را به‌عنوان چیزی بزرگ‌تر از خود کوچکمان تجربه می‌کنیم و از طریق آن است که می‌دانیم

ادامه مطلب »