گل

دل‌گرفتگی

نقاش دچار بیماری نادری شد: دل‌گرفتگی! پزشکان و محققان دنیا درمان همه دردها را پیدا کرده بودند جز این‌ یکی. هیچ‌کدام از آدم‌های باقی‌مانده روی

ادامه مطلب »