اولویت

دوگانه‌درمانی

در کلنجار مداوم با پدیده‌ای به‌اسم تعادل و هنر مدیریت اولویت‌ها در پیش‌برد کارهای تمام‌ناپذیر، دیگر توان سرزنش‌ خودم را ندارم. بیش از هر زمان

ادامه مطلب »

تردید؛ انتخاب؛ حرکت

گاهی تردید مثل خرچنگی با ناخن‌های تیز و تنی لزج می‌افتد به جان آدم، آن‌هم در دوراهی‌ها و گاه چندراهه‌هایی که پاهایت در انتخابشان سست

ادامه مطلب »

تیغ اوکام

در ادامه مکاشفات درباره اولویت‌هاو رسیدگی به آن‌ها، دیشب به سمیناری آنلاین درباره تبلیغات دعوت شده بودم و در آن شرکت کردم. حدود یک ساعت

ادامه مطلب »