بازی

زندگی یک روایت است

زیستن به معنای اندیشیدن و به‌تعبیری، روایت‌کردن است. هانا آرنت ۱ رابطه من و روایت حکایت از خیلی وقت پیش شروع شد ولی از آن

ادامه مطلب »
آزادی در قرنطینه

آزادی در قرنطینه

برنامه روزهایم در حال تغییر است. آزادی روزهای قرنطینه دارد تمام می‌شود. خنده‌دار است که آزادی و قرنطینه را کنار هم گذاشته‌ام!‌ ظاهرش غریب می‌نماید

ادامه مطلب »