شهر

به‌تماشای آدم‌ها

کمرگاه این دوربرگردان، درست روی دهان باز تونل پررفت‌وآمد و روی تکه هلالی‌شکل پیاده‌‌رو، آدم‌های زیادی را از پنجره تماشا می‌کنم. سالخوردگانی که موقع ردشدن

ادامه مطلب »

شهر خفته در سلام شمس

شهر خفته، نیم‌بیدار در دل سوسوی لرزان، آخرین نای شب تبدار شهر مرگ‌آلوده شهر من تهرانِ بی‌صاحب در برم خمیازه‌های بی‌رمق برمی‌کشد نیم‌غران روی می‌گردم

ادامه مطلب »