سایت در حال ارتقا یا به‌روزرسانی است.

فروردین ۸, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

یکجانشینی تزریقی در ده دقیقه

در آخر یادداشت قبلی (تمرکز گوجوی) وعده دادم که روش جایگزین برنامه پومودورو یا تمرکز بیست‌وپنج دقیقه‌ای را معرفی می‌‌کنم. اساساً آدم‌های تنبل و بهانه‌گیر

ادامه مطلب »