Blog Posts

Sliding Sidebar

درباره من

درباره من

حمیرا وارسته‌ام. متولد ۲۴ اسفند ۱۳۵۶. زندگی‌ام درست مثل همه آدم‌های روی زمین پر از روایت‌ و قصه و خاطره است. بر این باورم که نوشتن ابزار قدرت‌مند «ابراز» درون آدمی است؛ آموخته‌ام که روایت شخصی آدم‌ها از مفهوم زندگی منشأ کنشگری و نقطه عطفی برای اثرگذاری بر زندگی است. رویای من مدرسه‌ای است که در آن آدم‌ها بیان روایت‌های‌ شخصی خویش را تجربه کنند و هر کدام حلقه‌ای از زنجیر پیوسته اثربخشی بر زندگی باشند. راه‌اندازی این سایت یکی از اولین‌ قدم‌هاست و در آن دعوتی است برای ابراز همه آن‌ها که در جست‌وجوی پاسخی برای کیستی و چیستی خویش‌اند.

عکس‌نوشته‌های اینستاگرام

  •  !
  •      !

بایگانی شمسی