آچارم کو؟

آیا برای هر سؤال که می‌پرسیم جواب قطعی می‌توان داد؟

این سؤالی بود که یکی از دوستانم در سلسله گفت‌وگوهایی که باهم داریم طرح کرده بود.

جوابش را نمی‌دانستم. تا اینکه دیروز کلیدی را پیدا کردم و این میکروپادکست شرح این کلید است.

به‌گمانم بد نیست گاهی به‌جای حسرت‌خوردن از وقتی برای نوشتن خالی نمی‌شود، بعضی حرف‌ها را شفاهی گفت.

صدای همراه، صدای پای آب و گاه زمزمه‌هایی از باد است.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer