سایت در حال ارتقا یا به‌روزرسانی است.

روزنگاشت

اندوه دراز شب

نه رنگی از بیهودگی در آن هست نه کرختی ولی به ژرفای خود اندوه، تنهاست. و با نفوذ بی‌چون‌وچرای تنهایی سیال است در دریای خیال

ادامه مطلب »

تسلیم یا انتخاب

«به‌عنوان یک انسان، عظمت ما در توانایی‌مان برای بازسازی جهان نیست؛ این توهم عصر اتمی است. بلکه در این است که می‌توانیم خودمان را از

ادامه مطلب »

کابوس کرونا

تمام شب را نخوابید. به جز یک ساعت و نیم بعد از اینکه ساعت ۳ صبح از فرط حرارت تنش دوش گرفت. تمام شب را

ادامه مطلب »

کوچ‌نشینی

دو سال پیش که سند خانه پدری را دودستی دادیم دست معمار حریص و ساختمان قدیمی و نقلی‌ دوطبقه‌‌مان را رها کردیم، با پول کمی

ادامه مطلب »

من یک اسبم!

چند روز گذشته دوباره شده بودم اسب عصاری. بسته و بند کارهای تمام‌نشدنی و گرفتار استعاره پرتقلای ذهنی‌ام: ماراتون پایان‌ناپذیر با عقربه زمان. امروز دوباره

ادامه مطلب »

جبر و انتخاب

هرگاه تشخیص دهیم وضعیتی در زندگی جبری است و بر ما تحمیل شده، می‌توانیم آگاهانه آن را انتخاب کنیم. وقتی انتخابش می‌کنیم، می‌شود اولویت زندگی‌مان.

ادامه مطلب »

به نخی بندیم

اول که دیدمش معلق بود و در هوای خالی بین داربست درخت‌ها و حوض پر از آب دست‌وپا می‌زد. توی هوا روی خط صافی سُر

ادامه مطلب »