گلادیاتورهای خشمگین پارک‌وی

بالاخره پیدایشان کردم. سال‌هاست که ملازم بلافصل آه‌کشیدن‌هایم شده‌اند. پشت‌بند هر آه صدایشان می‌زنم؛ بی‌صدا یا گاه بلند، به سوزی ادامه ...