جهان را ببین و بشنو

خودت را روایت کن

روزنوشت

روزنوشت

داستان‌ها

داستان ها

روایت‌ها

روایت ها

شعرواره‌ها

شعرواره ها

نامه نگاری‌ها

نامه نگاری ها

یادداشت‌های یک تسهیلگر

یادداشت های یک تسهیلگر

دوره‌های تسهیلگری

دوره های تسهیلگری

پادکست‌ها

پادکست ها

آخرین نوشته‌ها

یادداشت‌های یک تسهیلگر

رابطه آشپزی با نوشتن

اولین کاری که با یک تکه پنیر فتای مهجورمانده در گوشه یخچال می‌شود کرد چیست؟ هزار ایده و دستور انواع کیک و شیرینی و دسر

روایت‌ها

بهترین کتاب‌خوانی دنیا

دلچسب‌ترین و لذیذترین کتابخوانی عمرم می‌دانید کجاست؟ همین‌جا کف زمین، درازکشیده کنار مادر که نشسته در کنج گرم و آرام‌بخش هال خانه. نشستن روی زمین

یادداشت‌های یک تسهیلگر

دوگانه‌درمانی

در کلنجار مداوم با پدیده‌ای به‌اسم تعادل و هنر مدیریت اولویت‌ها در پیش‌برد کارهای تمام‌ناپذیر، دیگر توان سرزنش‌ خودم را ندارم. بیش از هر زمان

روایت‌ها

هبه‌ای برای طبیعت

طبیعت زنی لکاته و تن‌فروش نیست که تا بر آن وارد شوی خودش را عریان کند برایت. طبیعت زنی زیبا و پرده‌پوش است. باید که

روایت‌ها

کرگدنگ گل‌مَن‌گلی من!

امروز بعد از کابوسی در دل یک رویا بیدار شدم و اولین تصویری که در کرختی میان بیداری و برخاستن از تخت به ذهنم رسید،

روایت‌ها

بهترین کتاب‌خوانی دنیا

دلچسب‌ترین و لذیذترین کتابخوانی عمرم می‌دانید کجاست؟ همین‌جا کف زمین، درازکشیده کنار مادر که نشسته در کنج گرم و آرام‌بخش هال خانه. نشستن روی زمین

هبه‌ای برای طبیعت

طبیعت زنی لکاته و تن‌فروش نیست که تا بر آن وارد شوی خودش را عریان کند برایت. طبیعت زنی زیبا و پرده‌پوش است. باید که

کرگدنگ گل‌مَن‌گلی من!

امروز بعد از کابوسی در دل یک رویا بیدار شدم و اولین تصویری که در کرختی میان بیداری و برخاستن از تخت به ذهنم رسید،

یادداشت‌ها

رابطه آشپزی با نوشتن

اولین کاری که با یک تکه پنیر فتای مهجورمانده در گوشه یخچال می‌شود کرد چیست؟ هزار ایده و دستور انواع کیک و شیرینی و دسر

دوگانه‌درمانی

در کلنجار مداوم با پدیده‌ای به‌اسم تعادل و هنر مدیریت اولویت‌ها در پیش‌برد کارهای تمام‌ناپذیر، دیگر توان سرزنش‌ خودم را ندارم. بیش از هر زمان